• Angelus fest : 03/06/2023

Partneri       Kapely       Novinky

Rozhovor so správkyňou 365.nadácie pani Hanou Tarabovou

365.nadácia je od vzniku Angelus Festu naším kľúčovým partnerom a bez jej každoročnej finančnej podpory by sme nemohli zrealizovať náš základný cieľ - venovať celý výťažok (100% vyzbieraného vstupného) na charitatívne účely. Okrem nášho festu samozrejme 365.nadácia podporuje aj mnohé ďalšie zmysluplné projekty a pomáha realizovať dobré nápady v rôznych oblastiach. Na naše otázky ochotne odpovedala správkyňa nadácie pani Hana Tarabová.

 

Predstavte nám, prosím, 365.nadáciu – kedy vznikla, aké je jej zameranie, aké projekty podporuje?

Naša 365.nadácia vznikla na jeseň 2007 pod názvom Nadácia Poštovej banky. To znamená, že už skoro 15 rokov neprestajne pomáha tam, kde to je potrebné a podporuje inovatívne, originálne, verejnoprospešné projekty. V prvých rokoch pôsobenia sa profilovala predovšetkým ako nadácia, podporujúca jednotlivcov a rodiny v núdzi, s veľkým zreteľom na podporu športu. Postupne sa náš profil začal rozširovať a pribudli ďalšie oblasti podpory. V posledných rokoch naša nadácia - už pod názvom 365.nadácia - podporuje predovšetkým projekty z oblastí, ktoré zapadajú do DNA celej bankovej skupiny. Podobne ako našej banke ani nadácii nie je cudzia potreba podpory vzdelávania, hlavne v oblasti finančnej gramotnosti. Spolupracujeme s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica, sme partnerom vedeckých konferencií a partnerom vzdelávacích projektov pre deti a mládež. Nezabúdame ani na ekológiu - v tomto smere úzko spolupracujeme s organizáciou OZ Ružínska priehrada na odstraňovaní plastov z priehrady. Ďalšou dominantnou oblasťou je podpora komunitných projektov a dobrovoľníctva.

Aké projekty, ktoré doteraz podporila nadácia, považujete za najúspešnejšie?

Každý z projektov, ktoré pomohli jednotlivcom, komunite, obci či mestu, považujeme za úspešné. Niekedy ani nemusí ísť o finančne najnáročnejšie projekty. Za veľmi úspešný považujeme náš grantový program "Nápad pre 3 generácie", ktorý sme pre verejnosť otvorili už po šiesty-krát. Cieľom grantu je spájať generácie - deti/mládež, aktívnych dospelých a seniorov. Máme za to, že práve prepájanie generácií ma zmysel, pretože sa navzájom vedia svojimi znalosťami a skúsenosťami obohatiť. Každoročne nám do tohto grantového programu prichádzajú stovky žiadostí a podporené projekty nám potvrdzujú, že tento grant má naozaj zmysel. Takisto za veľmi úspešný považujeme interný zamestnanecký grant "10 dobrých skutkov", ktorého cieľom je umožniť našim kolegov z bankovej skupiny prinášať podnety na projekty, ktoré si zaslúžia našu podporu. Vďaka tomuto grantu sme podporili desiatky rodín, organizácií, či samospráv a ich dobrovoľníckych projektov. Grant vyhlasujeme každoročne a sumou 1.000 EUR podporujeme zmysluplné verejnoprospešné projekty z rôznych oblastí, ktoré nám navrhnú naši kolegovia. Aj týmto spôsobom môže každý zamestnanec skupiny 365.bank pomôcť tam, kde je to potrebné. Okrem toho sú pre nás dôležité aj dlhodobé partnerstvá - predovšetkým z oblasti vzdelávania, ktoré považujeme za jednu z kľúčových oblastí podpory.

Ak má niekto dobrý nápad na zorganizovanie dobročinnej akcie vo svojom meste a potrebuje finančnú podporu, má možnosť ju získať aj od 365.nadácie? Ak áno, ako má postupovať?

Áno, takáto možnosť je tu vždy. Každoročne naša nadácia pod hlavičkou Poštovej banky otvára už spomínaný grant "Nápad pre 3 generácie". V rámci tohto grantu nadácia poskytne finančnú podporu na realizáciu komunitných projektov, ktoré zastrešujú hlavne dobrovoľníci. Tento grant vyhlasuje každoročne na jeseň a je otvorený skutočne pre rôznorodé typy projektov - či už z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, športu, podpory umenia, kultúry či ochrany životného prostredia a podobne. Každý projekt, ktorého cieľom je zmysluplná a inovatívna aktivita, zameraná na rozvoj komunity, mesta či obce, je v našom grante vítaná. Stačí sledovať facebook Poštovej banky a web www.pre3generacie.sk - tam nájdu záujemcovia všetky dôležité informácie.

Už druhý-krát ste sa rozhodli podporiť organizáciu benefičného festivalu Angelus Fest – prečo? A môže festival rátať s podporou 365.nadácie aj v ďalších rokoch?

Myšlienka vášho festivalu sa nám veľmi páči. Je skvelé, keď sa spoja ľudia, nadšení pre dobrú vec, ochotní pomôcť a robia to prostredníctvom aktivít, ktoré sú im blízke - v tomto prípade prostredníctvom rockovej hudby. Takisto je úžasné, že sa festival darí organizovať aj opakovane a nie je to len jednorazová záležitosť, ale je to niečo, k čomu sa ľudia vracajú, pretože je to jednoducho dobrý nápad s pozitívnym posolstvom.  A v neposlednom rade je dôvodom aj to, že sa na tejto aktivite spolupodieľa aj kolega z bankovej skupiny a ako som už spomínala, naša nadácia sa naozaj snaží vždy podporiť dobré nápady od zamestnancov a podať im v ich úsilí pomocnú roku.
Budeme radi, ak nás opäť aj v ďalších rokoch oslovíte s možnosťou byť súčasťou tejto aktivity. Radi sa zapojíme a finančne podporíme.


Podporila 365.nadácia niekedy v minulosti aj iný projekt, ktorý súvisel so slovenskou hudobnou či dokonca priamo rockovou scénou?

Naša nadácia sa počas svojej  - už skoro 15-ročnej  - existencie podieľala na spolufinancovaní a podpore rôznorodých projektov - aj z oblasti podpory umenia a kultúry. Avšak poväčšine to boli skôr granty a projekty zamerané podporu folklórnej hudby a tradičného umenia, prostredníctvom úspešného grantu "Nápad pre folklór". Čo sa týka podpory rockovej scény, tak benefičný festival Angelus Fest je našou prvou lastovičkou. Avšak účel festivalu nás naozaj oslovil a sme veľmi radi, že už po druhý-krát je naša nadácia jeho súčasťou. Myslím si, že je naozaj skvelé, keď sa spoja ľudia nadšení pre dobrú vec a pomôžu tam, kde je to potrebné. 

Aký spôsobom môžu ľudia podporiť činnosť nadácie?

Našu nadáciu a jej aktivity môžu ľudia podporiť napríklad prostredníctvom darovania 2% dane z príjmu - podrobnosti môžete nájsť tu. Takto získané financie každoročne použijeme predovšetkým na podporu vzdelávacích projektov a takisto aj na realizáciu nášho interného zamestnaneckého grantu "10 dobrých skutkov". Ďalšou možnosťou, ako nás podporiť, je priamy finančný dar na náš účet. Takýto dar môže byť viazaný na financovanie konkrétneho projektu, ktorý sa darcovi páči alebo to môže byť príspevok na ktorúkoľvek aktivitu nadácie bez konkrétnej preferencie.

 

Ďakujeme za rozhovor a podporu Angelus Festu!

 

Rozhovor pripravil: Vlado Lauko

Fotografia: 365.nadácia